AARHUS TECH
AMU-kurser

Vagt

Grundlæggende vagt

- forhåndsgodkendelse

For at kunne deltage på kurset skal du forhåndsgodkendes. Forhåndsgodkendelsen opnås ved, at du udfylder en samtykkeerklæring, om at uddannelsesinstitutionen må rette henvendelse til politiet med henblik på, at politiet må søge oplysninger om dig i politiets registre for at kunne vurdere, om du på nuværende tidspunkt opfylder de vandelsmæssige betingelser for at kunne blive godkendt til ansættelse som vagt.

Der er alene tale om en forhåndsgodkendelse, og uddannelsesinstitutionen gøres ikke bekendt med årsagen til, at en ansøger evt. ikke kan forhåndsgodkendes.

Klik her for at udfylde samtykkeerklæringen

(OBS! For at videresende samtykkeerklæringen til AARHUS TECH, skal du stå i fanebladet ”Post fra det offentlige”, hvorfra du kan vælge AARHUS TECH som modtager).

 

Du kan starte på kurset, når du har ansøgt om forhåndsgodkendelse

Du kan godt starte på kurset, selvom skolen ikke har modtaget forhåndsgodkendelsen inden kursets begyndelse, såfremt du har udfyldt og ansøgt om forhåndsgodkendelse senest 15 dage forud for kursusstart - dog gerne før da der i perioder kan forekomme lange behandlingstider.

Hvis det viser sig, at du ikke kan få en forhåndsgodkendelse, kan du ikke fuldføre kurset Grundlæggende Vagt, og du vil blive bedt om at stoppe øjeblikkeligt. Deltagergebyret vil ikke blive tilbagebetalt.

Skolen må ikke udlevere deltager- eller uddannelsesbevis, før de har modtaget forhåndsgodkendelsen, men du må gerne gå til den afsluttende prøve.