AARHUS TECH
AMU-kurser

Gratis støtte i undervisningen

Vi hjælper dig, hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse, fx ordblindhed eller ADHD.

Det er vigtigt, at du får den hjælp, du har brug for, så du får et godt kursus-forløb. Det kan fx være særlige redskaber eller støtte til at skabe struktur og overblik i undervisningen.

Hvis du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge op til fem timer om ugen.

Kontakt Studieservice, hvis du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 08:00-15:30
Fredag kl. 08:00-14:00.

T 8937 3533
M studieserviceerhverv@aarhustech.dk

Er du ordblind?

Hvis du er ordblind, kan du søge op til to timers støtte om ugen.

Du kan desuden låne en særlig computer til dit kursus. Den kan læse tekster højt, og den kan også hjælpe dig med at stave og skrive.

For at få computeren skal du være dokumenteret ordblind. Hvis du ved, at du er ordblind og gerne vil låne en computer med læse-/skrivestøtte, skal du kontakte en af vores læsevejledere:

Mie Møller

T 2239 9666
M mirm@aarhustech.dk

Lone Bjerg Pedersen

T 4140 8583
M lbp@aarhustech.dk

Læsevejlederne søger computeren til dig. Der kan være behandlingstid. Vi forsøger dog at have den klar til dig ved starten på dit kursus. Vi hjælper dig i gang med at bruge computeren.

 

Hvis du ikke er testet ordblind, men tror at du måske er ordblind, kan du gøre to ting:

eller

  • Kontakt en af vores læsevejledere: Mie Møller eller Lone Bjerg Pedersen (se kontaktoplysninger ovenfor) og få en ordblindetest på AARHUS TECH.

På Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside kan du læse, hvordan dine oplysninger bliver behandlet.

Vurdering af dine læse-/skrivefærdigheder inden kursusstart

Hvis du har problemer med at læse og skrive, kan du få vurderet dine basale færdigheder med en prøve.

Prøven tager ca. 30 min. Resultatet viser, om du har de nødvendige færdigheder til at kunne følge et fagrettet AMU-kursus med tilfredsstillende resultat.

Du taler med en vejleder om resultatet efter prøven.

Kontakt Lone Bjerg Pedersen, hvis du vil have vurderet dine basale færdigheder.

T 4140 8583
M lbp@aarhustech.dk