AARHUS TECH
AMU-kurser

Tilskud til kost og logi

Hvis du har mere end 60 km transport fra din bopæl til dit uddannelsessted, kan du søge om tilskud til kost og logi. Tilskuddet er højst kr. 550,- pr. overnatning inklusiv kost.

For at kunne ansøge om tilskud til kost og logi er der en række krav og regler til dokumentation, som du skal vedhæfte Blanket vedrørende afregning af kost og logi til AMU-kursister. Du modtager denne blanket sammen med indkaldelsen til dit kursus. Alle bilag skal være originale.

Vi gør opmærksom på, at der ikke kan bookes plads på vores skolehjem. Vi henviser derfor til www.visitaarhus.dk for overnatningsmuligheder.

Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

Tilskud til logi

Alle, der ønsker tilskud til indkvartering, skal vedhæfte originale bilag, som dokumenterer:

  • Overnatningsstedets/udlejers fulde navn og adresse.
  • Kvittering fra overnatningsstedet/udlejer for modtagelse af beløbet.
  • Kursistens navn - hvis flere kursister er indlogeret på samme værelse, skal alle navne fremgå af fakturaen.
  • Perioden på overnatningen (angivelse af datoer).

Vær desuden opmærksom på:

  • Du skal selv reservere værelse.
  • Du afregner selv med overnatningsstedet.
  • Du får ikke tilskud til indkvartering og kost i weekender mellem to kursusuger.
  • Hvis du har en overnatning før kursusstart, skal du kunne dokumentere, at du ikke har haft mulighed for at nå frem til uddannelsesstedet til mødetidspunktet på første kursusdag. I disse tilfælde gives der ikke tilskud til kost.

Tilskud til kost

Du kan kun modtage tilskud til kost i forbindelse med dokumenteret overnatning. Der gives ikke tilskud til kost på hjemrejsedagen.

Udgiftsbilag for kost må kun indeholde dine egne udgifter til kost, og bilagene skal foreligge dagligt med korrekt dato påført. Der modtages ikke bilag med kost til flere kursister på originalbilaget. Alle bilag til udgifter på kost skal stemme overens med overnatningsdatoerne.

Tilskud udbetales af AARHUS TECH til det kontonummer, der fremgår af blanketten.

Hvis der er øvrige dokumenterbare udgifter, gælder de samme betingelser

Læs mere om reglerne om tilskud til kost og logi.