AARHUS TECH
AMU-kurser

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk §17 (tidligere §26). Dette er en uddannelsesstruktur anbefalet af Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg.

hold
29-05-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk §17 (tidligere §26) Dette er en uddannelsesstruktur anbefalet af Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg
29-05-2024
29-05-2024
08:15-15:39
28-05-2024
3
Nej
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Studieservice
89373533
StudieserviceErhverv@aarhustech.dk
Dagundervisning
1.0 dage: Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
28107524am22smeP17
19-06-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk §17 (tidligere §26) Dette er en uddannelsesstruktur anbefalet af Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg
19-06-2024
19-06-2024
08:15-15:39
18-06-2024
15
Nej
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Studieservice
89373533
StudieserviceErhverv@aarhustech.dk
Dagundervisning
1.0 dage: Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
28107524am25smeP17
28-08-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk §17 (tidligere §26) Dette er en uddannelsesstruktur anbefalet af Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg
28-08-2024
28-08-2024
08:15-15:39
27-08-2024
16
Nej
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Studieservice
89373533
StudieserviceErhverv@aarhustech.dk
Dagundervisning
1.0 dage: Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
28107524am35smeP17
25-09-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk §17 (tidligere §26) Dette er en uddannelsesstruktur anbefalet af Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg
25-09-2024
25-09-2024
08:15-15:39
24-09-2024
16
Nej
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Studieservice
89373533
StudieserviceErhverv@aarhustech.dk
Dagundervisning
1.0 dage: Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
28107524am39smeP17
30-10-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk §17 (tidligere §26) Dette er en uddannelsesstruktur anbefalet af Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg
30-10-2024
30-10-2024
08:15-15:39
29-10-2024
16
Nej
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Studieservice
89373533
StudieserviceErhverv@aarhustech.dk
Dagundervisning
1.0 dage: Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
28107524am44smeP17
27-11-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk §17 (tidligere §26) Dette er en uddannelsesstruktur anbefalet af Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg
27-11-2024
27-11-2024
08:15-15:39
26-11-2024
16
Nej
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Studieservice
89373533
StudieserviceErhverv@aarhustech.dk
Dagundervisning
1.0 dage: Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
28107524am48smeP17
18-12-2024
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk §17 (tidligere §26) Dette er en uddannelsesstruktur anbefalet af Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg
18-12-2024
18-12-2024
08:15-15:39
17-12-2024
16
Nej
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Studieservice
89373533
StudieserviceErhverv@aarhustech.dk
Dagundervisning
1.0 dage: Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
28107524am51smeP17
INFO OM FAG

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Målgruppe Ufaglærte og faglærteUddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Beskrivelse

Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.   Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:   1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder: ·  Røg, støv og gasarter ·  Forureningens art og mængde, afhængig af proces   2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder: ·  Irritation af luftveje og hud ·  Kronisk bronkitis ·  Astma ·  Manganisme ·  Kræft ·  Reproduktionsskader ·  Allergi ·  Grænseværdier ·  Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader   3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder: ·  Regler for ventilation ¿ punkt-, proces- og rumventilation ·  Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning ·  Substitution ·  Regler for brug af åndedrætsværn   4. Optisk stråling, herunder: ·  Risici for skader på øjne og hud ·  Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.   5. Personlige værnemidler - generelt ·  Øjenværn ·  Høreværn ·  Brug af åndedrætsværn ·  Handsker ·  Skødeskind ·  Beskyttelsesærmer ·  Beskyttelsesfodtøj   6. El sikkerhed, herunder: ·  El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring ·  Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg   7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder: ·  Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger ¿ herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold ·  Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum ·  Sidemandseffekt ·  Opbevaring af personlige værnemidler ·  Sikkerhedsorganisationen i virksomheden   I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Varighed 1.0 dage AMU-pris (faglærte og ufaglærte) 208,00 kr. Videregående uddannet eller uden for målgruppen 900,75 kr.