AARHUS TECH
AMU-kurser

Grundlæggende Vagt - Aalborg

I løbet af 30 dage får du kompetencer til et job indenfor vagt, overvågning og sikkerhed. Det kan være som runderende vagt, sikkerhedsvagt, alarmpatrulje, butikskontrollant eller servicevagt.

Det lærer du på kurset

Du får en bred introduktion til forskellige områder af arbejdet. Det kan være service, retsregler, rapportering, melding og sikring af gerningssted, personlig sikkerhed, kommunikation og konflikthåndtering, security awareness, arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmiljø, brandværn og førstehjælp.

Kursusbevis

For at blive indstillet til den afsluttende prøve skal du være forhåndsgodkendt af politiet. 

Klik her for at udfylde samtykkeerklæringen

Når du har bestået en praktisk og teoretisk prøve, får du dit certifikat.

hold
05-02-2024
Grundlæggende Vagt - Aalborg
AARHUS TECH
Sofievej 61
9000 Aalborg
Grundlæggende Vagt - Aalborg
Undervisning i Aalborg: 5.2-7.2, 13.2-16.2, 22.2-23.2, 4.3, 6.3-8.3, 15.3 Virtuel undervisning: 8.2-12.2, 19.2-20.2, 26.2-27.2, 1.3, 5.3, 11.3-12.3, Undervisning i Halmstadgade, Aarhus N: 21.2, 28.2, 13.3 Undervisning i Hasselager, Viby j: 29.2, 14.3 2. sidste kursusdag undervisning til kl. 16:24 og sidste kursusdag til kl. 14:24.
05-02-2024
15-03-2024
08:00 - 15:24
04-02-2024
22
Nej
AARHUS TECH
Sofievej 61
9000 Aalborg
Studieservice
89373200
studieserviceErhverv@aarhustech.dk
Dagundervisning
30.0 dage: Grundlæggende Vagt
28107524ak06vagt-a
08-04-2024
Grundlæggende Vagt - Aalborg
AARHUS TECH
Sofievej 61
9000 Aalborg
Grundlæggende Vagt - Aalborg
Undervisning i Aalborg: 08.04-10.04, 16.04-19.04, 25.04-26.04, 06.05, 08.05-10.05, 17.05 Virtuel undervisning: 11.04-15.04, 22.04-23.04, 29.04-30.04, 03.05, 07.05, 13.05-14.05 Undervisning i Halmstadgade, Aarhus N: 24.04, 01.05, 15.05 Undervisning i Hasselager, Viby j: 02.05, 16.05 2. sidste kursusdag undervisning til kl. 16:24 og sidste kursusdag til kl. 14:24.
08-04-2024
17-05-2024
08:00 - 15:24
07-02-2024
25
Nej
AARHUS TECH
Sofievej 61
9000 Aalborg
Studieservice
89373200
studieservice@aarhustech.dk
Dagundervisning
30.0 dage: Grundlæggende Vagt
28107524ak15vagt-a
26-08-2024
Grundlæggende Vagt - Aalborg
AARHUS TECH
Sofievej 61
9000 Aalborg
Grundlæggende Vagt - Aalborg
Undervisning i Aalborg: 26.8,3.9-6.9, 12.9-13.9, 23.9, 25.9-27.9, 4.10 Virtuel undervisning: 29.8-2.9, 9.9-10.9, 16.9-17.9, 20.9, 24.9, 30.9-1.10 Undervisning i Halmstadgade, Aarhus N: 11.9, 18.9, 2.10 Undervisning i Hasselager, Viby j: 19.9, 3.10 2. sidste kursusdag undervisning til kl. 16:24 og sidste kursusdag til kl. 14:24.
26-08-2024
04-10-2024
08:00 - 15:24
25-08-2024
26
Nej
AARHUS TECH
Sofievej 61
9000 Aalborg
Studieservice
89373200
studieservice@aarhustech.dk
Dagundervisning
30.0 dage: Grundlæggende Vagt
28107524ak35vagt-a
21-10-2024
Grundlæggende Vagt - Aalborg
AARHUS TECH
Sofievej 61
9000 Aalborg
Grundlæggende Vagt - Aalborg
Undervisning i Aalborg: 21.10-23.10, 29.10-1.11, 7.11, 13.11-14.11, 20.11-21.11, 25.11, 29.11 Virtuel undervisning: 24.10-28.10, 4.11-5.11, 8.11-11.11, 15.11, 19.11, 22.11, 26.11 Undervisning i Halmstadgade, Aarhus N: 6.11, 12.11, 27.11 Undervisning i Hasselager, Viby j: 18.11, 28.11 2. sidste kursusdag undervisning til kl. 16:24 og sidste kursusdag til kl. 14:24.
21-10-2024
29-11-2024
08:00 - 15:24
20-10-2024
26
Nej
AARHUS TECH
Sofievej 61
9000 Aalborg
Studieservice
89373200
studieservice@aarhustech.dk
Dagundervisning
30.0 dage: Grundlæggende Vagt
28107524ak43vagt-a
INFO OM FAG

Grundlæggende Vagt

Målgruppe For at kunne deltage på kurset skal du forhåndsgodkendes. Forhåndsgodkendelsen opnås ved, at du udfylder en samtykkeerklæring, om at uddannelsesinstitutionen må rette henvendelse til politiet med henblik på, at politiet må søge oplysninger om dig i politiets registre for at kunne vurdere, om du på nuværende tidspunkt opfylder de vandelsmæssige betingelser for at kunne blive godkendt til ansættelse som vagt.Der er alene tale om en forhåndsgodkendelse, og uddannelsesinstitutionen gøres ikke bekendt med årsagen til, at en ansøger evt. ikke kan forhåndsgodkendes.Klik her for at udfylde samtykkeerklæringen: https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/adgang-og-tilmelding/forhaandsgodkendelse-til-grundlaeggende-vagtHvis skolen ikke har modtaget forhåndsgodkendelsen inden kursets start, kan du alligevel starte på kurset. Viser det sig, at du ikke kan få en forhåndsgodkendelse, kan du ikke fuldføre kurset Grundlæggende Vagt, og du vil blive bedt om at stoppe øjeblikkeligt. Deltagergebyret vil ikke blive tilbagebetalt.Skolen må ikke udlevere deltager- eller uddannelsesbevis, før de har modtaget forhåndsgodkendelsen, men du må gerne gå til den afsluttende prøve.

Beskrivelse

Deltageren kan med baggrund i gældende lovgivning udføre almindeligt forekommende vagtopgaver fagligt- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Uddannelsen omfatter følgende delemner: - Almindelige vagtopgaver- Vagtrelaterede arbejdsfunktioner- Service og kvalitet- Tekniske installationer- Retsregler- Rapportering, melding og gerningsstedbevarelse - Personlig sikkerhed, kommunikation og konflikthåndtering - Security awareness- Arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljø, Sikringsteknik - Brandværn og Førstehjælp.

Varighed 30.0 dage AMU-pris 6000,00 kr. Uden for målgruppe 18715,51 kr.